رنگ و مرکب

 • افزودنی های رنگ و مركب از شركت SCHWEGMANN آلمان و AFCONA مالزی
 • افزودني رئولوژيك( Paint conditioner ) براي رنگ هاي پايه آب براي صنايع رنگ از سپانیا
 • اكسيد آهن ميكائي (MIO ) از آلمان .(مورد مصرف درتوليد رنگهاي ضد خوردگي)
 • اکسید تیتان از چین
 • رزین پلی استر برای can &coil coatingاز  چین
 • چيپسهاي رنگي بر پايه NC ,آكريليك , پلي آميد از هندوستان    
 • خمیرهاي رنگي بر پايه NC CAB ,آكريليك  برای صنایع چوب، اتومبیل و کویل از هندوستان      
 • کاتالیست تیتانیوم  برای مرکب از هندوستان
 • رزین پلی اورتان برای مرکب چاپ از انگلستان
 • رزین ملامین (HMMM) برای صنایع کویل از کره
 • افزودنی واکس EVA از آلمان
 • انواع دستگاه  جهت اندازه گيري بازتابش در رنگ هاي ترافيك از برزیل
 • هاردنر پلی اورتان از بایر هندوستان(Desmodur N75)
 • انواع پیگمنت های آلی و معدنی از هندوستان
 • فتالیک انیدرید از کره (LG / HANWHA / AEKYUNG)
 • E PVC  از اروپا
 • افزودنی ضد شره کره کد 410
 • پترورزین C9و C5 از چین
 • Opaque polymer جهت جایگزین کردن تیتان در رنگ جهت کاهش قیمت تمام شده از کره
 • انواع مات کننده برای صنایع کویل، چوب و .. از چین
 • افزودنی ضد رسوب از چین