محصولات

  • انواع مات کننده ها برای سیستم های هیبریدی و پلی استر
  • انواع هاردنر ها و عامل های پخت در انواع سیستم های رنگ پودری،...
  • بنزوئین
  • TGIC
  • هم تراز کننده
  • بلنک فیکس از اروپا و چین