محصولات

 • اكسيد آهن ميكائي (MIO ) از آلمان .(مورد مصرف درتوليد رنگهاي ضد خوردگي)
 • افزودنی های رنگ و مركب از شركت SCHWEGMANN آلمان و AFCONA مالزی
 • اکسید تیتان از چین
 • رزین پلی استر برای can &coil coatingاز چین
 • چيپسهاي رنگي بر پايه NC ,آكريليك , پلي آميد از هندوستان
 • خمیرهاي رنگي بر پايه NC CAB ,آكريليك برای صنایع چوب، اتومبیل و کویل از هندوستان
 • رزین پلی اورتان برای مرکب چاپ از انگلستان
 • رزین ملامین (HMMM) برای صنایع کویل از کره
 • افزودنی واکس EVA از آلمان
 • هاردنر پلی اورتان از بایر هندوستان(Desmodur N75)
 • انواع پیگمنت های آلی و معدنی از هندوستان
 • افزودنی ضد شره و ضد رسوب از کره
 • بنتون CP34 از چین
 • پترورزین C9 C5, از چین