محصولات

  • نئو پنتیل گلایکول (NPG)
  • انواع منومرهای اکریلیک (انواع منومرهای اکریلیک (2EHA, BA, MA, MMA, VAM, HEA,HEMA,…) از کره، تایوان و روسیه
  • انواع پراکسایدهای آلی از تایوان و اروپا
  • امولسیفایر از کره
  • پنتا اریتریتول
  • رزین های پلی استر، اوره و ملامین، آلکید، اکریلیک از اسپانیا
  • E-PVC ازفرانسه برای تولید پلاستیزول
  • پترورزین C5و C9 و PVAو SIS جهت صنعت چسب ازچین